menu

Enduro Tour Enduro Tour

จัดเส้นทางทัวร์

OFF ROAD SKILLS THAILAND

เรามีเส้นทางการขับขี่หลากหลายเส้นทาง สำหรับนักขับขี่ทุกระดับ พร้องทั้งมีบริการให้เช่ารถ Enduro แท้ให้บริการ และจะได้รับการดูแลตลอดเส้นทางืโดยผู้ที่มีความชำนาญในการขับขี่ และมีประกาศนีย์บัตรรับรองการผ่านการอบรม International Motocycle tours Guide (IMTG) เราสามารถวางเส้นทาง เวลา อาหารและที่พัก เพื่อตอบรับความต้องการของผู้ขับในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกลุ่ม หรือรูปแบบการร่วมทริป

ทัวร์เส้นทางเขาเขียว

(KHAO KHAO TOURS]

ระยะทาง

20

ก.ม.

ระยะเวลา

5

ชั่วโมง

ราคา

3000

บาท/ท่าน

.

ทัวร์เส้นทางเชียงใหม่

[CHIANG MAI TOURS]

ระยะทาง

60

ก.ม.

ระยะเวลา

7

ชั่วโมง

ราคา

6000

บาท/ท่าน

.

ทัวร์เส้นทางกาญจนบุรี

(KANCHANABURI TOURS]

ระยะทาง

40

ก.ม.

ระยะเวลา

3

ชั่วโมง

ราคา

5000

บาท/ท่าน

.

ทัวร์เส้นทางภูเก็ต

[PHUKET TOURS]

ระยะทาง

30

ก.ม.

ระยะเวลา

5

ชั่วโมง

ราคา

3000

บาท/ท่าน

ทัวร์เส้นทางเขาเขียว

(KHAO KHAO TOURS]

ระยะทาง

20

ก.ม.

ระยะเวลา

5

ชั่วโมง

ราคา

3000

บาท/ท่าน

.

ทัวร์เส้นทางเชียงใหม่

[CHIANG MAI TOURS]

ระยะทาง

60

ก.ม.

ระยะเวลา

7

ชั่วโมง

ราคา

6000

บาท/ท่าน

.

ทัวร์เส้นทางกาญจนบุรี

(KANCHANABURI TOURS]

ระยะทาง

40

ก.ม.

ระยะเวลา

3

ชั่วโมง

ราคา

5000

บาท/ท่าน

.

ทัวร์เส้นทางภูเก็ต

[PHUKET TOURS]

ระยะทาง

30

ก.ม.

ระยะเวลา

5

ชั่วโมง

ราคา

3000

บาท/ท่าน